Echipa noastra depune eforturi consistente pentru a proteja dreptul la intimitate si la imagine al tuturor
vizitatorilor nostri.
Mai jos aveti reguli ce stabilesc politica de confidentialitate a site-ului ieftinesibune.ro.
Site-ul nostru foloseste serviciul de analiza web pus la dispozitie de Google si anume Google Analytics.
Acest serviciu ne ajuta sa analizam mai bine modul in care clientii nostri folosesc site-ul, ceea ce ne
sprijina sa ne imbunatatim si sa diversificam serviciile oferite.
Google Analytisc foloseste fisiere de tip „cookies„ – fisiere de dimensiuni reduse in format text
amplasate in computerele dumneavoastra ce vor furniza anumite informatii cu privirea la utilizarea site-
ului.
Acestea sunt instalate in urma unei cereri emise de un web server al unui browser si nu au capacitatea
de a accesa informatiile disponibile pe calculatorul in care a fost instalat.
Informatiile standard colectate sunt IP-ul calculatorului, limba utilizata si timpii petrecuti pe site-ul
nostru. Acestea sunt stocate in serverele securizate ale Google din Statele Unite.
Google poate furniza aceste informatii tertilor numai in cazul in care acest lucru este solicitat expres de
lege si nu va asocia adresa dumneavoastra IP cu alte date detinute.
Utilizatorul isi rezerva dreptul de a refuza utilizarea acestor cookie-uri prin modificarea unor setari in
browserul folosit, dar in acest caz este posibil sa nu puteti folosi site-ul ieftinesibune.ro la intreaga
capacitate.
Ieftinesibune.ro nu colecteaza niciun fel de date personale ce pot permite identificarea vizitatorilor ca si
persoane fizice (nume, numere de telefon, etc).
Prin accesarea site-ului nostru va exprimati acordul asupra politicii noastre de confidentialitate.
Site-ul nostru va actualiza periodic aceste reguli pentru a reflecta orice modificare a serviciilor noastre.
In cazul in care aveti comentarii sau observatii la aceste reguli, va rugam sa utilizati adresa de contact.